Släktgren data

Släktgren 2 har 1444 registrerade individer i släktdatabasen av totalt ca 9800. 512 familjer av totalt 3450 registrerade familjer tillhör gren 2.

Ett tiotal familjer tillhörande Gren 2 är medlemmar i Släktföreningen.

Släktgren 2 Annas ättlingar

Christoffer Sörensson och Martha Christensdotters andra barn var en flicka som hette Anna.

Kontakta Gren 2:

Vill du ha kontakt med funktionärer i Gren 2:

Skicka epost till (gren2@lundhog.se)  Ny tillfällig:  torshog@gmail.com