Släktgren data

Släktgren 3 har 260 registrerad individer  i släktdatabasen av totalt ca 9314. 107 familjer av totalt 3450 registrerade familjer tillhör gren 3.

För närvarande är en medlem tillhörande Gren 3 i Släktföreningen.

Släktgren 3 Hannas ättlingar

Christoffer Sörensson och Martha Christensdotters tredje barn var en flicka som hette Hanna.

Kontakta Gren 3:

Vill du ha kontakt med funktionärer i Gren 3:

Skicka epost till (gren3@lundhog.se)  Ny tillfällig: torshog@gmail.com