Släktgren data:

Släktgren 5 har 1494 registrerade individer i släktdatabasen av totalt ca 9800. 548 familjer av totalt 3450 registrerade familjer tillhör gren 5.

Ett trettiotal familjer tillhörande Gren 5 är medlemmar i Släktföreningen

Släktgren 5 Christens ättlingar

Christoffer Sörensson och Martha Christensdotters femte barn var en pojke som hette Christen.

Kontakta Gren 5:

Vill du ha kontakt med funktionärer i Gren 5:

Skicka epost till gren5@lundhog.se