släktgren data:

Släktgren 6 har 676 registrerad individ i släktdatabasen av totalt 9314. 249 familjer av totalt 3450 registrerade familjer tillhör gren 6.

Tre familjer tillhörande Gren 6 är medlemmar i Släktföreningen.

Släktgren 6 Olas ättlingar

Christoffer Sörensson och Martha Christensdotters sjätte barn var en pojke som hette Ola.

Kontakta Gren 6:

Vill du ha kontakt med funktionärer i Gren 6:

Skicka epost till (gren6@lundhog.se)  Ny tillfiällig: mona.mellert@gmail.com