Bli medlem!

Vill du bli medlem kontakta vår Ordförande (ordf@Lundhog.se).

Föreningens ändamål

Släktföreningen Rusthållare Christoffer Sörenssons och Martha Christensdotters ättlingar bildades den 18 november 1967.  

Släktföreningens ändamål är

  • att verka för sammanhållning inom släkten och för tillvaratagande av gemensamma intressen och
  • att medverka till fortsatt släktforskning inom de olika släktgrenarna till glädje för efterkommande generationer.

Medlemskap

Samtliga ättlingar till Rusthållare Christoffer Sörensson och Martha Christensdotter i Gylle och alla personer, som genom äktenskap/motsvarande hör samma med någon av ättlingarna kan bli medlemmar i föreningen.

Medlemsavgiften betalas för 4-årsperioder. För perioden 2021-2024 är avgiften 250 SEK. Makar/motsvarande betalar tillsammans en avgift. Släktmedlemmar under 18 år betalar ingen avgift. Just nu, blir du som betalar in medlemsavgift, (250:-) medlem till och med 2028.

Du blir medlem genom att betala medlemsavgift (250 SEK) till Bankgiro 5707-9782 Släktföreningen Christoffer Sörenssons och Martha Christensdotters ättlingar, Trelleborg. Glöm inte ange namn, adress, släktgren, och eventuell e-post. Skicka gärna även epost till ekonomi@lundhog.se där du meddelar att du betalt in medlemsavgiften, så vi kan hantera ditt medlemskap snabbare.

När du betalt medlemsavgiften kan du fylla i formuläret för att registrera användarkonto om du vill ha inloggningsuppgifter till vår hemsida och släktdatabas.