Kontakta föreningen:

Kontakta Släktföreningen genom att använda kontaktformuläret längre ner.

Om du hellre vill skicka epost:

Ordförande i Släktföreningen:     (ordf@lundhog.seNy tillfällig: torshog@gmail.com
Allmäna frågor:                            (info@lundhog.seNy tillfälligtorshog@gmail.com
medlemsavgifter, ekonomi:         ekonomi@lundhog.se
Hemsidan:                                   (webmaster@lundhog.seNy tillfällig: torshog@gmail.com
Släktgren 1:                                 (gren1@lundhog.se Ny tillfällig: ake.alptun@gmail.com
Släktgren 2:                                 (gren2@lundhog.seNy tillfällig: torshog@gmsil.com
Släktgren 3:                                 (gren3@lundhog.seNy tillfällig: torshog@gmail.com
Släktgren 4:                                 gren4@lundhog.se    Ny tillfällig:  jatek@telia.com
Släktgren 5:                                 gren5@lundhog.se    Ny tillfällig:  anningvarsson1@gmail.com
Släktgren 6:                                 (gren6@lundhog.seNy tillfällig: mona.mellert@gmail.com
Släktgren 7:                                 (gren7@lundhog.seNy tillfällig: torshog@gmail.com
Släktgren 8:                                 (gren8@lundhog.seNy tillfällig: carl@fjardingslovsgarden.se

Kontaktformulär