Släktgren data

Släktgren 1 är en av släktens största grenar med ca 3719 registrerade individer i släktdatabasen av totalt ca 10800. 1297 familjer av totalt 4000 registrerade familjer tillhör gren 1.

Ett femtiotal familjer tillhörande Gren 1 är medlemmar i Släktföreningen.

Släktgren 1 Ellenas ättlingar

Christoffer Sörensson och Martha Christensdotters äldsta barn var en flicka som hette Ellena.

Ellena Christoffersdotter gifte sig med Jöns Jönsson och flyttade omkring 1790 till Toarp1 Stensåker i Oxie där Jöns blev rusthållare. De fick tillsammans 6 barn.

Kontakta Gren 1

Vill du ha kontakt med funktionärer i Gren 1:

Skicka epost till (gren1@lundhog.se