Släktgren data

Släktgren 2 har 1507 registrerade individer i släktdatabasen av totalt ca 10800. 525 familjer av totalt 4000 registrerade familjer tillhör gren 2.

Ett tiotal familjer tillhörande Gren 2 är medlemmar i Släktföreningen.

Släktgren 2 Annas ättlingar

Christoffer Sörensson och Martha Christensdotters andra barn var en flicka som hette Anna.

Kontakta Gren 2:

Vill du ha kontakt med funktionärer i Gren 2:

Skicka epost till (gren2@lundhog.se