Släktgren data

Släktgren 3 har 335 registrerad individer  i släktdatabasen av totalt ca 10800. 116 familjer av totalt 4000 registrerade familjer tillhör gren 3.

För närvarande är en medlem tillhörande Gren 3 i Släktföreningen.

Släktgren 3 Hannas ättlingar

Christoffer Sörensson och Martha Christensdotters tredje barn var en flicka som hette Hanna.

Kontakta Gren 3:

Vill du ha kontakt med funktionärer i Gren 3:

Skicka epost till (gren3@lundhog.se