Släktgren data:

Släktgren 4 har 856 registrerade individer i släktdatabasen av totalt ca 9800. 311 familjer av totalt 3450 registrerade familjer tillhör gren 4.

Sjutton familjer tillhörande Gren 4 är medlemmar i Släktföreningen.

Släktgren 4 Sörens ättlingar

Christoffer Sörensson och Martha Christensdotters fjärde barn var en pojke som hette Sören.

Kontakta Gren 4:

Vill du ha kontakt med funktionärer i Gren 4:

Skicka epost till gren4@lundhog.se