Släktgren data:

Släktgren 5 har 1564 registrerade individer i släktdatabasen av totalt ca 10800. 560 familjer av totalt ca 4000 registrerade familjer tillhör gren 5.

Ett trettiotal familjer tillhörande Gren 5 är medlemmar i Släktföreningen

Släktgren 5 Christens ättlingar

Christoffer Sörensson och Martha Christensdotters femte barn var en pojke som hette Christen.

Kontakta Gren 5:

Vill du ha kontakt med funktionärer i Gren 5:

Skicka epost till gren5@lundhog.se