släktgren data

Släktgren 7 har 3067 registrerade individer i släktdatabasen av totalt ca 10 800. 1086 familjer av totalt ca 4000 registrerade familjer tillhör gren 7.

66 familjer tillhörande Gren 7 Kjersti är medlemmar i Stora Släktföreningen.

35 familjer är medlemmar i Gren 7 Kjersti. (grenföreningen)

Släktgren 7 Kjerstis ättlingar

Kjersti Christoffersdotter, född den 4/8 1789 i Gylle nr 5. Lundhög, var Christoffer Sörensson och Martha Christensdotters sjunde barn.

 

  Baksida foto 

 

Kjersti, född den 4/8 1789, gifte sig med Ola Persson, född den 28/11 1782, på Torshög. Dom fick 10 barn.
Kjersti dog den 25/10 1871 82 år och Ola dog 1850.
 
 
Förening för släktgren 7:
 
Grenföreningen Gren 7 Kjersti bildades den 9 december 1996 av Anita Andersson, Jan-Anders Ingvarsson, Claes-Göran Alwén samt Lena Persson.
 

Medlemsavgift 2023-2026 är 150:- per familj. Make/motsvarande betalar tillsammans en avgift. Släktmedlemmar under 18 år betalar ingen avgift. Bg 5174-5636,  Gren 7 Kjersti c/o K.Ewing, Önnestad.

 

Grenmöten skall hållas vart fjärde år, se stadgarna.

Kontakta Gren 7:

Vill du ha kontakt med funktionärer i Gren 7:

Skicka epost till (gren7@lundhog.se)