Släktgren data

Släktgren 8 har 379 registrerade individer i släktdatabasen av totalt ca 10800. 121 familjer av totalt ca 4000 registrerade familjer tillhör gren 8.

Nio familjer tillhörande Gren 8 är medlemmar i Släktföreningen.

Släktgren 8 Nils ättlingar

Christoffer Sörensson och Martha Christensdotters åttonde och yngsta barn var en pojke som hette Nils.

Kontakta Gren 8:

Vill du ha kontakt med funktionärer i Gren 8:

Skicka epost till (gren8@lundhog.se